Informacje

Statut

Polityka informacyjna Banku

Wyniki i raporty

BILANS

2022

 

2021

 

SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA

2022

 

2021

 

SPROWAZDANIE Z DZIAŁANOŚCI BANKU

2021

 

 

 

 

 

Polityka przeciwdziałania i zarządzania konfliktem interesów

Reklamacje

Informujemy, że z dniem 11 października 2015r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2018r. poz. 2038), która szczegółowo reguluje zasady i tryb rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe.

Z dniem wejścia w życie Ustawy powołany zostaje Rzecznik Finansowy do kompetencji, którego należeć będzie ochrona Klientów podmiotu rynku finansowego.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Bankiem.

Przydatne dokumenty:

Informacja o zasadach składania i rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim 

1. Regulamin rozpatrywania reklamacji oraz zgłoszeń w Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim 

2. Formularz zgłoszenia reklamacji

3. Formularz zgłoszenia reklamacji karty

System kontroli wewnętrznej

Kodeks Etyki Bankowej

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim przyjął do stosowania Uchwałą Zarządu „Zasady postępowania pracowników Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim" wypracowany przez środowisko bankowe i zatwierdzony przez Związek Banków Polskich.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. 2016r. poz. 996).

Biuro Informacji Kredytowej

Co to jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej S.A. gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej konsumentów i przedsiębiorców, tzn. informacje o tym, czy rzetelnie spłacają kredyty. Informacje te przekazywane są do BIK przez banki, SKOK-i oraz instytucje finansowe udzielające kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym. Współpraca ta jest możliwa wyłącznie z podmiotami, które są w stanie zapewnić wzajemność wymiany informacji kredytowej.
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.