Bezpieczeństwo

PSD2

WAŻNY KOMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

 

 

Do dnia 14 września 2019r. w bankowości internetowej wprowadzone zostanie tzw. silne uwierzytelnienie Użytkownika, polegające na:

 

1.     ZMIANIE SPOSOBU LOGOWANIA

 

Wdrożony zostanie dwuetapowy proces weryfikacji tożsamości Użytkownika przed zalogowaniem do systemu:

 

 

Pierwszy etap

 

 

należy wpisać Login i Hasło (tak jak dotychczas)

 

Drugi etap

należy wpisać Hasło SMS (nowy sposób). Hasło zostanie wysłane na numer telefonu komórkowego, wskazanego w placówce banku.    

 

2.     WYCOFANIU LIST HASEŁ JEDNORAZOWYCH

 

Nastąpi konieczność autoryzacji transakcji przy użyciu hasła SMS. W celu zmiany metody autoryzacji w Internet Bankingu z listy haseł jednorazowych na kod SMS należy odwiedzić najbliższy oddział Naszego Banku lub dokonać samodzielnie zmiany autoryzacji w interfejsie Internet Bankingu. Instrukcja do zmiany autoryzacji:

Ustawienia => Bezpieczeństwo=>Sposób autoryzacji operacji =>Zmień => Hasła SMS.

Uwaga: Samodzielna zmiana autoryzacji jest możliwa, jeżeli w Banku został podany numer komórkowy, na który mają być przesyłane hasła SMS.

 

Powyższe zmiany są wynikiem wdrożenia dyrektywy unijnej PSD2 i wynikających z niej obowiązków nałożonych Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. Z 2018r., poz. 1075). Celem zmian jest zwiększenie ochrony środków znajdujących się na rachunkach bankowych.

 

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z pracownikami placówek bankowych obsługujących Państwa rachunki.

 

==========================================================================================

 RAPORT DOSTĘPNOŚCI USŁUGI

 

 

Za okres 01.12. - 31.12.2020 r.  

API PSD2

Bankowość internetowa

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

99,99

0,01

99,87

0,13

 

Za okres 14.09. - 13.12.2019 r.  

API PSD2

Bankowość internetowa

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

99,91

0,09

99,41

0,59

 

Za okres 14.12.2019 r. - 13.03.2020 r.

API PSD2

Bankowość internetowa

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

100,00

0,00

99,55

0,45