Bezpieczeństwo

PSD2

Co to jest PSD2?

PSD2 (ang. Payment Services Directive) to dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca usług płatniczych. W polskim prawie jej zasady zostały uregulowane w ramach nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Wprowadzenie dyrektywy wynika ze zmian technologicznych na rynku płatności oraz pojawiających się regularnie na rynku nowych usług płatniczych. Dyrektywa umożliwia pojawienie się na rynku nowych podmiotów (tzw. TPP), którzy za zgodą Klienta, będą mogli świadczyć dodatkowe usługi (AIS, PIS i CAF).

Dla Klientów dyrektywa PSD2 to:

    • szybciej rozpatrywane reklamacje
    • zmniejszenie odpowiedzialności Klienta za nieautoryzowane transakcje
    • zmiany metod realizacji płatności zagranicznych
    • otwarta bankowość

Jakie będą korzyści dla klienta?

Szybciej rozpatrywane reklamacje
Czas na rozpatrzenie reklamacji dotyczących transakcji płatniczych skróci się z 30 dni kalendarzowych do 15 dni roboczych.

Zmniejszenie odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje
W przypadku nieautoryzowanej transakcji płatniczej odpowiedzialność wynosi maksymalnie 50 euro; dotychczas ten limit wynosił 150 euro.

Nowe metody realizacji płatności zagranicznych
Dyrektywa wprowadza nową zasadę realizacji przelewów zagranicznych do krajów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska, Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Szwajcaria) – tzw. opcję SHA – w której część kosztów pokryje zleceniodawca przelewu, a część – odbiorca.

Nowe usługi TPP

Dyrektywa umożliwia pojawienie się na rynku nowych podmiotów (tzw. TPP – Third Party Providers), którzy za zgodą Klienta, będą mogli świadczyć dodatkowe usługi:

AIS (ang. Account Information Service). Zgodnie z regulaminami produktowymi Banku, jest to usługa dostępu do informacji o rachunku, czyli usługa on-line polegająca na dostarczaniu skonsolidowanych informacji dotyczących:
a) rachunku płatniczego Posiadacza rachunku/ Kredytobiorcy prowadzonego u innego dostawcy albo
b) rachunków płatniczych Posiadacza rachunku/ Kredytobiorcy prowadzonych u innego dostawcy albo u więcej niż jednego dostawcy
Jest to zatem usługa, która – za zgodą Klienta - umożliwi TPP dostęp do informacji o rachunkach Klienta w różnych bankach. Dzięki tej usłudze Klient będzie mógł mieć dostęp do różnych rachunków z jednego miejsca.

PIS (ang. Payment Initiation Service).  Zgodnie z regulaminami produktowymi Banku jest to usługa inicjowania transakcji płatniczej, czyli usługa polegająca na zainicjowaniu zlecenia płatniczego przez dostawcę świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej na wniosek Posiadacza rachunku/ Kredytobiorcy/ Użytkownika karty lub bankowości elektronicznej z rachunku płatniczego Posiadacza rachunku/ Kredytobiorcy prowadzonego przez innego dostawcę.
Jest to zatem usługa, która umożliwi – za zgodą Klienta - realizację płatności z rachunku bankowego Klienta przez TPP do wybranego przez Klienta odbiorcy.

CAF (ang. Confirmation of the Availability of Funds). Zgodnie z regulaminami produktowymi jest to usługa potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatniczym, czyli usługa polegająca na potwierdzeniu dostawcy wydającemu instrumenty płatnicze oparte na karcie płatniczej kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej realizowanej w oparciu o tę kartę.
Jest to zatem usługa, która umożliwi TPP sprawdzenie, czy na rachunku bankowym jest wystarczająca kwota niezbędna do wykonania danej płatności kartą.

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla deweloper: psd2-pdev.bsminskmaz.pl

Co to jest open banking?

Open banking, czyli otwarta bankowość to nowy standard na rynku usług płatniczych.

Zgodnie z nowymi regulacjami, wprowadzonymi dyrektywą PSD2, banki muszą, za zgodą Klienta,  umożliwić dostęp do rachunków płatniczych swoich klientów TPP, czyli nowym podmiotom na rynku, takim jak np. fintechy, serwisy płatnicze czy inne banki.
Dzięki otwartej bankowości Klient będzie mógł mieć dostęp do swoich finansów w aplikacjach czy systemach, których obecnie używa, z zachowaniem podwyższonych zasad bezpieczeństwa. Nie jest to jednak całkowicie nowa usługa – obecnie podobnie działają np. płatności tzw. pay-by-link, zgodnie z którymi Klient płacący w Internecie, zostaje przekierowany przez operatora internetowego do systemu bankowości internetowej wybranego banku.

 

==========================================================================================

 RAPORT DOSTĘPNOŚCI USŁUGI

Raport okresowy

API PSD2

Bankowość internetowa

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

Dostępność (%)

Niedostępność (%)

01.06.2024-30.06.2024     99,50% 0,50%
01.05.2024-31.05.2024 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%
01.04.2024-30.04.2024 100,00% 0,00% 99,75% 0,25%
01.03.2024-31.03.2024 99,87% 0,13% 99,99% 0,01%
01.02.2024-29.02.2024 100,00% 0,00% 99,85% 0,15%
01.01.2024-31.01.2024 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%
01.12.2023-31.12.2023 100,00% 0,00% 99,15% 0,85%
01.11.2023-30.11.2023 100,00% 0,00% 99,72% 0,28%
01.10.2023-31.10.2023 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%
01.09.2023-30-09-2023 99,99% 0,01% 99,76% 0,24%
01.08.2023-31.08.2023 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%
01.07.2023-31.07.2023 100,00% 0,00% 100,00%

0,00%

01.06.2023-30.06.2023

100,00% 0,00% 99,99% 0,01%

01.05.2023-31.05.2023

99,98% 0,02% 99,95% 0,05%

01.04.2023-30.04.2023

100,00% 0,00% 99,98% 0,02%

01.03.2023-31.03.2023

99,87% 0,13% 100,00% 0,00%

01.02.2023-28.02.2023

100,00%

0,00%

99,74 %

0,26 %

01.01.2023-31.01.2023

100,00% 0,00% 99,97 % 0,03 %

 01.12.2022-31.12.2022 

99,97 % 0,03 % 99,89 % 0,11 %

01.11.2022-30.11.2022

99,99 % 0,01 % 99,94 % 0,06 %

01.10.2022-31.10.2022

99,44 %

0,56 %

99,67%

0,33%

01.09.2022-30.09.2022

99,99 % 

0,01 % 

100,00%

0,00%

01.08.2022 -31.08.2022

100,00 % 

0,00 % 

100,00%

0,00%

01.07.2022 -31.07.2022

100,00 % 

0,00 % 

99,90%

0,10%

01.06.2022 -30.06.2022

 100,00 %

0,00 % 

100,00%

0,00%

01.05.2022 -31.05.2022

99,94 %

0,06%

100,00%

0,00%

01.04.2022 -30.04.2022

100,00 % 

0,00 %

100,00%

0,00%

01.03.2022 -31.03.2022

 99,87 %

0,13 %

99,85%

0,15%

01.02.2022 -28.02.2022

 99,79 %

0,21 % 

99,98%

0,02%

01.01.2022 -31.01.2022

100,00 %

0,00 %

99,87%

0,13%

01.12.2021 -31.12.2021

100,00 %

0,00 %

99,93%

0,07%

01.11.2021 -30.11.2021

100,00 %

0,00 %

100,00%

0,00%

01.10.2021 -31.10.2021

99,96 %

0,04 %

100,00%

0,00%

01.09.2021 -30.09.2021

99,98 %

0,02 %

99,86%

0,14%

01.08.2021 -31.08.2021

100,00 %

0,00 %

99,82%

0,18%

01.07.2021 -31.07.2021

100,00 %

0,00 %

100,00%

0,00%

01.06.2021 -30.06.2021

100,00 %

0,00 %

99,98%

0,02%

01.05.2021 -31.05.2021

100,00 %

0,00 %

99,94%

0,06%

01.04.2021 -30.04.2021

99,98 %

0,00 %

99,99%

0,01%

01.03.2021 -31.03.2021

99,87 %

0,00 %

99,91%

0,09%

01.02.2021 -28.02.2021

100,00 %

0,00 %

99,91%

0,09%

01.01.2021 -31.01.2021

100,00 %

0,00 %

99,96%

0,04%

01.12.2020 -31.12.2020

99,99 %

0,01 %

99,97%

0,03%

01.11.2020 -30.11.2020

100,00 %

0,00 %

99,83%

0,17%

01.10.2020 -31.10.2020

100,00 %

0,00 %

99,97%

0,03%

01.09.2020 -30.09.2020

b.d.

b.d.

99,82%

0,18%

01.08.2020-31.08.2020

100,00%

0,00 %

99,85%

0,15%

01.07.2020-31.07.2020

100,00%

0,00 %

100,00%

0,00%

01.06.2020-30.06.2020

100,00%

0,00 %

100,00%

0,00%

01.05.2020-31.05.2020

100,00%

0,00 %

99,95%

0,05%

01.04.2020-30.04.2020

100,00%

0,00 %

99,95%

0,05%