Członkowie Banku

Sprawozdawcze Zebrania Grup Członkowskich w 2021r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim serdecznie zaprasza Członków naszego Banku na: 

 

 

  - sprawozdawcze Zebrania Grup Członkowskich w następujących oddziałach

 

1.     

 

 

Oddział w Mińsku Mazowieckim      

 

 21.05.2021r. godz. 10.00    

Sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Stojadłach

ul. Strażacka 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 

2.

 

 

Oddział w Dębem Wielkim

 

 21.05.2021r. godz. 13.00

Sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębe Wielkie

ul. Strażacka 1, 05-311 Dębe Wielkie 

 

3.

 

 

Oddział w Dobrem

 

 20.05.2021r. godz. 14.00

 Sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębach Nowych

05-307 Dobre

 

4.

 

 

Oddział w Jakubowie

 

 20.05.2021r. godz. 11.00

Sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowie

ul. Szkolna 9, 05-306 Jakubów

 

5.

 

 

Oddział w Latowiczu

 

 20.05.2021r. godz. 10.00

Sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Latowiczu   

ul. Świętego Ducha 29, 05-334 Latowicz

 

6.

 

 

Oddział w Poświętnem

 

 21.05.2021r. godz. 10.00

Sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem

ul. Jana Pawła II 43, 05-326 Poświętne

 

7.

 

 

Oddział w Siennicy

 

 20.05.2021r. godz.13.00

Sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Żakowie
Żaków 53A, 05-332 Siennica

 

8.

      

 

Oddział w Stanisławowie  

 

 21.05.2021r. godz.13.00

Sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie 

ul. Szkolna 10, 05-304 Stanisławów

 

  - sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Grupy Członkowskiej    

 

 

 

1.    

 

 

Oddział w Kołbieli                     

 

 24.05.2021r. godz.13.00

                                                                               

Sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbieli

ul.Kościuszki 23A, 05-340 Kołbiel                                                             

 

Mając na uwadze obowiązek dalszego zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa SARS-Cov-2, a także zdrowie naszych Członków oraz Pracowników, podczas zebrań obowiązywać będą wszelkie wymagane środki ostrożności związane z koniecznością zachowania warunków sanitarnych i higienicznych, w tym dotyczących maksymalnej liczby osób mogących uczestniczyć w zebraniu.

W związku z tym prosimy w terminie:

do dnia 19.05.2021r.

o przekazanie do pracowników oddziału informacji o woli uczestniczenia w zebraniu.
W przypadku, gdy liczba osób chętnych przekroczy ustawowo dozwolony limit, wówczas Bank wyznaczy nowy termin zebrania, które odbędzie się w trybie zdalnym. 

Zostań Członkiem Naszego Banku

Jak zostać Członkiem Banku Spółdzielczego?
Członkiem Banku Spółdzielczego może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i mająca miejsce zamieszkania lub zatrudnienia na terenie działania Banku Spółdzielczego lub osoba prawna mająca siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku Spółdzielczego.

Warunkiem przyjęcia członka jest złożenie przez niego deklaracji w formie pisemnej. O przyjęciu członków decyduje Zarząd najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.

 

Główne prawa i obowiązki:

 • udział w Zebraniu Przedstawicieli, Zebraniu Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego,
 • prawo wyboru i bycia wybieranym do organów Banku Spółdzielczego na zasadach określonych w statucie,
 • otrzymywanie od organów Banku Spółdzielczego informacji dotyczących działalności Banku,
 • możliwość zgłaszania wniosków dotyczących działalności Banku Spółdzielczego i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
 • udział w nadwyżce bilansowej w postaci dywidendy,
 • stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego,
 • troszczenie się o dobro Banku i jego rozwój, dbanie o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych,
 • zapobieganie działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
 • uczestniczenie w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów,
 • członek jest zobowiązany  zawiadomić pisemnie Bank  o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

 

Wpisowe i udziały
Członek obowiązany jest wpłacić wpisowe 50 zł oraz zadeklarować i wpłacić przynajmniej 1 udział. Wysokość jednego udziału wynosi 220 zł. Członek może posiadać większą ilość udziałów, które przed wpłaceniem powinien pisemnie zadeklarować. Wszyscy członkowie mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

 • udziały członkowskie w Banku Spółdzielczym są niezbywalne,
 • spadkobierca zmarłego członka Banku Spółdzielczego dziedziczy udziały, jeżeli jest członkiem Banku Spółdzielczego lub złożył deklarację przystąpienia do Banku Spółdzielczego. Jeżeli spadkobierców jest więcej niż jeden, powinni oni wskazać jednego spośród siebie, który będzie wykonywał uprawnienia wynikające z udziałów,
 • Członek może, w deklaracji przystąpienia do Banku Spółdzielczego lub w pisemnym oświadczeniu złożonym Bankowi Spółdzielczemu, wskazać osobę, której po jego śmierci Bank Spółdzielczy jest obowiązany wypłacić udziały oraz inne należności związane z udziałami. Udziały oraz należności te nie wchodzą do spadku po zmarłym członku. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania udziałów i należności może być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez członka Banku Spółdzielczego,
 • spadkobiercy dziedziczącemu udziały przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Banku Spółdzielczego bez obowiązku wniesienia wpisowego. Przyjęcie w poczet członków następuje ze skutkiem od dnia śmierci spadkodawcy. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, a także w razie niezłożenia deklaracji przystąpienia do Banku Spółdzielczego przez spadkobiercę Bank Spółdzielczy jest obowiązany wypłacić spadkobiercy równowartość przypadających mu udziałów zmarłego członka na zasadach obowiązujących w statucie.

Regulamin zebrania Grupy Członkowskiej

Statut Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.