Dokumenty i Formularze

USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE

Od 29 lipca 2022 r.  można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w PLN, przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych czyli tzw. wakacje kredytowe – na okres maks. 8 miesięcy w latach 2022 - 2023.

Spłatę kredytu hipotecznego można zawiesić:

 1. Od dnia 1 sierpnia 2022r. do dnia 30 września 2022r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 2. Od dnia 1 października 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 3. Od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. – w wymiarze 1 miesiąca w każdym kwartale.
 • Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w jednym Banku.
 • Z zawieszenia spłaty kredytu możesz skorzystać, jeżeli masz zawartą umowę kredytu przed 01.07.2022 r., a okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r.
 • Wniosek o zawieszenie spłaty powinien wpłynąć do Banku niezależnie od sposobu jego przekazania nie później niż w dniu płatności wskazanej przez Kredytobiorcę raty/rat w godzinach pracy Banku.
 • Za złożenie i rozpatrzenie wniosku Bank nie pobiera żadnych opłat.
 • W okresie zawieszenia spłaty kredytu zostaje zawieszona spłata zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej. Bank nie może w tym czasie pobierać żadnych innych opłat z wyjątkiem tych wynikających z tytułu ubezpieczeń powiązanych z Umową kredytu.
 • W czasie wakacji kredytowych klient może wypłacać transze kredytu (o ile kredyt jest w trakcie wypłat) oraz składać wszystkie dyspozycje do kredytu.
 • Skorzystanie z wakacji kredytowych nie wymaga zawierania aneksu do umowy.
 • Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu.
 • Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej. Ta informacja nie wpływa na ocenę zdolności kredytowej.


Rekomendowane sposoby składania wniosków:

 

 1. osobiście w Oddziale Banku (wymagana obecność wszystkich kredytobiorców),
 2. poprzez system bankowości elektronicznej IB, wyłącznie w przypadku kiedy występuje 1 kredytobiorca, w przypadku wystąpienia więcej niż jednego kredytobiorcy, pozostali również muszą złożyć wniosek o wakacje kredytowe w dostępnej dla siebie formie,
 • Wnioski przesłane drogą elektroniczną po godzinach pracy Oddziału lub w dni wolne od pracy Banku będą traktowane jak wpływające w następnym dniu roboczym.
 1. poprzez dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 6, 05-300 Mińsk Mazowiecki (Wniosek podpisany przez wszystkich Kredytobiorców)
 • W przypadku wniosków składanych drogą pocztową na adres Banku decyduje data doręczenia Wniosku do Banku. W przypadku, kiedy Wniosek został doręczony do Banku po terminie płatności raty wskazanej we Wniosku, Wniosek w tym zakresie jest odrzucany.
 1. Za pośrednictwem e-mail na adres wakacjekredytowe@bsminskmaz.pl
 • Załączony do maila wniosek musi być podpisany przez wszystkich kredytobiorców podpisem kwalifikowanym lub za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP https://epuap.login.gov.pl

 

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego przed dniem 1 lipca 2022r. 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

 

 

 

wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.