KREDYTY HIPOTECZNE

Informacje ogólne dotyczące umowy kredytu hipotecznego

BEZPIECZNY KREDYT MIESZKANIOWY

 
 

 

W związku z komunikatem Banku Gospodarstwa Krajowego od 02.01.2024 r. wstrzymujemy przyjmowanie wniosków o Bezpieczny kredyt mieszkaniowy

 

Sprawdź komunikat

 

 
Bezpieczny Kredyt to kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób do 45 roku życia, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny (w tym osób budujących dom metodą gospodarczą). Wsparcie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie polega na dopłatach do rat kredytu – co oznacza, że nasz Klient będzie mógł liczyć na niższe comiesięczne koszty kredytowania swojej pierwszej nieruchomości.
 
 
Jeśli jesteś zainteresowany tym rozwiązaniem zostaw kontakt w formularzu. Nasz pracownik oddzwoni, aby poinformować Cię o szczegółach oferty.
 
 
Więcej o programie
 
Kto może ubiegać się o kredyt w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie                       
 
Osoby, które planują zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu i jednocześnie spełniają następujące warunki: 
 • nie posiadają i przed dniem udzielania kredytu nie posiadały prawa własności mieszkania albo domu bądź nie przysługuje im i przed dniem udzielenia kredytu nie przysługiwało spółdzielcze prawo do mieszkania albo domu, 
 • w dniu udzielenia kredytu nie ukończyły 45 lat, 
 • w dniu złożenia wniosku nie są stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta w okresie poprzednich 36 miesięcy,
 • posiadają zdolność kredytową.
 
Zasady Bezpiecznego Kredytu 
 
W ramach Bezpiecznego Kredytu będzie można:
 • kupić mieszkanie lub domu na rynku pierwotnym albo wtórnym,
 • wybudować dom wraz z jego wykończeniem, a także kupić działkę lub jej część w celu budowy na niej domu,
 • pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej,
 • pokryć nakłady związane z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej.
Kredyt można otrzymać do wysokości maksymalnie:
 • Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
  • 500 tys. zł, a  
  • 100 tys. zł w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu, 
 • dla gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko
  • 600 tys. zł 
  • 150 tys. zł, w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu. 
 • Z dopłaty do rat bezpiecznego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat. 
 • Dowolność co do standardu i położenia mieszkania – przy kupnie nie obowiązuje limit ceny 1 m2.
 • Formuła oprocentowania kredytu:
  • w okresie dopłat (pierwsze 120 miesięcy) oprocentowanie kredytu jest okresowo stałe, następnie 
  • oprocentowanie zmienne, chyba, że klient zdecyduje kontynuować oprocentowanie stałe.
 • System spłaty rat:
  • w okresie dopłat raty są malejące, 
  • po okresie dopłat raty są annuitetowe, czyli równe.
 
Zasady ustalania dopłat
 
 • Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych,
 • Dopłata obniża kwotę raty,
 • Wysokość dopłaty oblicza bank zgodnie z wzorem:
 
D=Ks*((W-2%))/12
 
gdzie:
D – kwota dopłaty,
Ks – część kapitałowa bezpiecznego kredytu 2% pozostająca do spłaty,
W – obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej. 
 
 • Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów. 
 • Komunikat o wskaźniku średniej kwartalnej stopy procentowej BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 45 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego.
 
Więcej informacji o Programie 
 
Więcej informacji na temat Programu, w tym sekcję Pytań i odpowiedzi znajdą Państwo:
 
 
Podstawa prawna 
 
 Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe
 
 
 

Reprezentatywny przykład – Bezpieczny kredyt mieszkaniowy

Kwota kredytu 300 000 PLN

Okres kredytowania: 300 m-cy

 

Wyliczenia reprezentatywne dla Bezpiecznego kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką oraz objętego gwarancją BGK zostały dokonane na dzień 27.10.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie:

całkowita kwota kredytu: 300.000,00 zł, okres kredytowania: 300 miesięcy, wkład własny 0% planowanych kosztów przedsięwzięcia, wypłacony jednorazowo, oprocentowanie ze stałą stopą procentową w początkowych dwóch 5-letnich okresach 7,53% w skali roku, a następnie oprocentowanie kredytu zmienne: 7,77% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M: 5,77% z ostatniego dnia kwartału kalendarzowego tj. z 30.09.2023r. i marża Banku w wysokości 2,00 p.p., obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 4,35%.

Kredyt spłacany miesięcznie w 120 malejących ratach (równe raty kapitałowe i odsetki liczone od aktualnego zadłużenia) w okresie objętym dopłatami – najwyższa rata w wysokości 1.782,14 zł , a po wygaśnięciu dopłat w 180 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 1.697,36 zł

Całkowity koszt kredytu, po uwzględnieniu dopłat w wysokości 120.731,00 zł wynosi 191.647,00 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 187.928,00 zł, prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 100,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 1 % kwoty kredytu wynosząca 3.000,00 zł, opłata prowizyjna dla BGK z tytułu udzielenia gwarancji 600,00 zł (1% objętej gwarancją części kredytu), koszt ustanowienia hipoteki 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości - spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta i nie są one znane Bankowi oraz kosztu ustanowienia hipoteki. Całkowita kwota do zapłaty, po uwzględnieniu dopłat, wynosi: 491.647,00 zł

Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, po czym Bank ustala nową wysokość oprocentowania stałego na kolejne 60 miesięcy (w okresie objętym dopłatami), a następnie oprocentowanie jest zmienne.

 

Kalkulacja została dokonana na dzień 27.10.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wyliczenia mają charakter szacunkowy i służą wyłącznie celom informacyjnym. Informacje wyżej podane powinny być analizowane łącznie z formularzem informacyjnym udostępnianym przez Bank przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki. Udzielenie kredytu jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej.
 
 
 
 

KREDYT MIESZKANIOWY

KREDYT MIESZKANIOWY

 

 • kredyt przeznaczony na: zakup domu jednorodzinnego lub mieszkania, inwestycje budowlano-mieszkaniowe, refinansowanie części nakładów inwestycyjnych,
 • kwota kredytowania uzależniona od zdolności kredytowej,
 • wypłata kredytu jednorazowo lub w transzach,
 • dowolny system spłat: w ratach równych lub malejących,
 • okres kredytowania do 25 lat,
 • w przypadku zakupu działki budowlanej okres kredytowania do 15 lat,
 • możliwość karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy,
 • wkład własny 20%,

 

Reprezentatywny przykład – kredyt mieszkaniowy

Kwota kredytu 300 000 PLN

Okres kredytowania: 300 m-cy

 

Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu zabezpieczonego hipotecznie na 27.10.2023 r.: całkowita kwota kredytu: 300.000,00 zł, okres kredytowania: 300 miesięcy, wkład własny 20% wartości nieruchomości, oprocentowanie kredytu: 7,27% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,77% z ostatniego dnia kwartału kalendarzowego tj. z 30.09.2023r.) i marża Banku w wysokości 1,50 p.p., obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 7,64%. Równa rata miesięczna: 2.173,83 zł. Całkowity koszt kredytu 355.066,58 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 351.947,58 zł, prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 100,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 1,00 % kwoty kredytu wynosząca 3.000,00 zł, koszt ustanowienia hipoteki 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych: 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości – spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta i nie są one znane Bankowi oraz kosztu ustanowienia hipoteki. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 655.066,58 zł

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu zabezpieczonego hipotecznie na 27.10.2023 r.: całkowita kwota kredytu: 300.000,00 zł, okres kredytowania: 300 miesięcy, wkład własny 20% wartości nieruchomości, oprocentowanie okresowo stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 8,53% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne: 7,27% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,77% z ostatniego dnia kwartału kalendarzowego tj. z 30.09.2023r.) i marża Banku w wysokości 1,50 p.p., obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,28%. Równa rata miesięczna w pierwszym 60 miesięcznym okresie stałej stopy wynosi: 2.421,75 zł. W dalszym okresie kredytowania równa rata miesięczna wynosi: 2.206,90 zł. Całkowity koszt kredytu 377.920,14 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 374.801,14 zł, prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 100,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 1,00 % kwoty kredytu wynosząca 3.000,00 zł, koszt ustanowienia hipoteki 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych: 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości - oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta i nie są one znane Bankowi oraz kosztu ustanowienia hipoteki. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 677.920,14 zł.

W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Reprezentatywny przykład – kredyt mieszkaniowy

Kwota kredytu 100 000 PLN

Okres kredytowania: 180 m-cy

Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu bez zabezpieczenia hipotecznego na 27.10.2023r.: całkowita kwota kredytu: 100.000,00 zł, okres kredytowania: 180 miesięcy, wkład własny 20% kosztu realizacji przedsięwzięcia, oprocentowanie kredytu: 7,77% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M z ostatniego dnia kwartału kalendarzowego 30.09.2023r. wynosił: 5,77%) i marża Banku w wysokości 2,00%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,43%. Równa rata miesięczna: 942,98 zł. Całkowity koszt kredytu 71.805,27 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 69.705,27 zł, prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 100,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 2,00% kwoty kredytu wynosząca 2.000,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 171.805,27 zł.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Kalkulacja została dokonana na dzień 27.10.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wyliczenia mają charakter szacunkowy i służą wyłącznie celom informacyjnym. Informacje wyżej podane powinny być analizowane łącznie z formularzem informacyjnym udostępnianym przez Bank przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki. Udzielenie kredytu jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej.
 
 
 
 

POŻYCZKA HIPOTECZNA

 • środki na dowolny cel: sfinansuj studia, marzenia swoje i bliskich - wycieczka, samochód,
 • nie jest wymagane udokumentowanie wykorzystania środków,
 • możliwość długiego okresu kredytowania od 1 roku do 20 lat,
 • maksymalna kwota - 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki,
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy,
 • wypłata pożyczki jednorazowo lub w transzach,
 • dowolny system spłat: w ratach równych lub malejących,

 

Reprezentatywny przykład – pożyczka hipoteczna

Kwota pożyczki 200 000 PLN

Okres kredytowania: 240 m-cy

 

Wyliczenia reprezentatywne dla pożyczki hipotecznej na 27.10.2023 r.: całkowita kwota pożyczki: 200.000,00 zł, okres kredytowania: 240 miesięcy, wkład własny 50% wartości nieruchomości, oprocentowanie pożyczki: 7,77% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej pożyczki (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,77% z ostatniego dnia  kwartału kalendarzowego tj. z 30.09.2023 r.) i marża Banku w wysokości 2 p.p. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,35%. Równa rata miesięczna: 1.645,51 zł. Całkowity koszt pożyczki 198.921,44 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 194.802,44 zł, prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 100,00 zł, prowizja za udzielenie pożyczki: 2,00% kwoty pożyczki wynosząca 4.000,00 zł, koszt ustanowienia hipoteka: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnej: 19,00 zł. W całkowitym koszcie pożyczki Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta oraz kosztu ustanowienia hipoteki. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 398.921,44 zł.

Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy pożyczki może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi pożyczki mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Wyliczenia reprezentatywne dla pożyczki hipotecznej na 27.10.2023r.: całkowita kwota pożyczki: 200.000,00 zł, okres kredytowania: 240 miesięcy, wkład własny 50% wartości nieruchomości, oprocentowanie okresowo stałe pożyczki w okresie pierwszych 60 miesięcy: 9,53% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne: 7,77% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej pożyczki (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,77% z ostatniego dnia kwartału kalendarzowego tj. z 30.09.2023r.) i marża Banku w wysokości 2,00%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 9,39%. Równa rata miesięczna w pierwszym 60 miesięcznym okresie stałej stopy wynosi: 1.868,18 zł. W dalszym okresie kredytowania równa rata miesięczna wynosi: 1.685,49 zł. Całkowity koszt pożyczki 219.477,07 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 215.358,07 zł, prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 100,00 zł, prowizja za udzielenie pożyczki: 2,00% kwoty pożyczki wynosząca 4.000,00 zł, koszt ustanowienia hipoteka: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnej: 19,00 zł. W całkowitym koszcie pożyczki Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta oraz kosztu ustanowienia hipoteki. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 419.477,07 zł.

W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy pożyczki może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi pożyczki mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Kalkulacja została dokonana na dzień 27.10.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wyliczenia mają charakter szacunkowy i służą wyłącznie celom informacyjnym. Informacje wyżej podane powinny być analizowane łącznie z formularzem informacyjnym udostępnianym przez Bank przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki. Udzielenie kredytu jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej.
 
 
 
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.