KREDYTY

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

 • kwota kredytu uzależniona od obrotów na rachunku bieżącym i zapotrzebowania na kapitał obrotowy,
 • środki na finansowanie bieżącej działalności firmy,
 • okres kredytowania do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejny okres,
 • odsetki przypadające do spłaty naliczone są jedynie od kwoty wykorzystanego w danym miesiącu limitu,
 • każdy wpływ na rachunek powoduje częściową spłatę kredytu i zmniejsza odsetki, a środki wciąż pozostają do dyspozycji,
 • rodzaj zabezpieczenia Bank indywidualnie ustala z każdym Kredytobiorcą,

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

 • przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej,
 • długi okres kredytowania aż do 36 miesięcy,
 • proste i przejrzyste procedury,
 • łatwo i szybko dostępne środki,
 • rodzaj zabezpieczenia Bank indywidualnie ustala z każdym Kredytobiorcą,
 • waluta kredytu - PLN,

Kredyt inwestycyjny

 • przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych,
 • Okres kredytowania nawet do 15 lat,
 • Kwota kredytowania uzależniona od zdolności kredytowej,
 • Udział środków własnych stanowi minimum 20 % wartości netto przedsięwzięcia,
 • Wypłata kredytu jednorazowo lub w transzach,
 • Waluta kredytu - PLN,

Kredyt pomostowy UNIA BIZNES

przeznaczony na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich (z wyłączeniem kredytu na innowacje technologiczne) lub z programów wspólnotowych.

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta, a w szczególności finansowanie:

- przedsięwzięć nowych i rozwojowych;

- modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku;

- zakup udziałów lub akcji;

- innych nakładów.

Kredyt technologiczny

Kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji technologicznej  polegającej na:

1) zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie    wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług albo

2) wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

 

Bank udziela kredytu technologicznego przedsiębiorcy, który:

 • prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • nie prowadzi działalności wykluczonej;
 • posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy;
 • posiada zdolność kredytową na podstawie przeprowadzonej analizy zdolności kredytowej przez Bank;
 • otrzyma od BGK promesę uzyskania premii technologicznej i podpisze z BGK umowę o dofinansowanie w formie premii technologicznej;
 • posiada rachunek bieżący w Banku, który do dnia ostatecznej spłaty kredytu (włącznie) pozostanie otwarty. Nowo pozyskani Klienci muszą otworzyć w Banku rachunek bieżący, przed uruchomieniem kredytu.

 

Maksymalna kwota wnioskowanego kredytu jest uwarunkowana oceną zdolności kredytowej Wnioskodawcy oraz realizowanego projektu inwestycyjnego i nie może przekraczać 75% wartości wydatków kwalifikowanych wynikających z wniosku o dofinansowanie.

 

Kredyt płatniczy

 • przeznaczony jest na pokrycie bieżących zobowiązań wynikających, między innymi z potrzeby zasilenia finansowego na płace, zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług,
 • okres kredytowania do 1miesiąca,
 • kwota kredytu uzależniona od kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
 • automatyczna spłata zadłużenia w momencie wpływu środków na rachunek,
 • uproszczona forma zabezpieczenia kredytu: weksel własny In blanco, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego w BS, wpływy z tytułu należnych faktur,

Gwarancje COSME

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z zabezpieczeniem w formie gwarancji COSME.

Podstawowe parametry gwarancji COSME:

 • gwarancje dla Klientów z sektora MŚP m. in. sektora rolno-spożywczego w tym również rolników indywidualnych,
 • możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów obrotowych i inwestycyjnych,
 • wysokość gwarancji to 80% kwoty kapitału kredytu,
 • maksymalna kwota gwarancji wynosi 480 tys. PLN,
 • maksymalna kwota kredytu wynosi 600 tys. PLN,
 • maksymalny okres obowiązywania gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,
 • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy,
 • zabezpieczenie kredytu może stanowić jedynie weksel in blanco Kredytobiorcy, pełnomocnictwo do rachunku bankowego lub poręczenie osoby trzeciej - bez zabezpieczeń rzeczowych,
 • opłata roczna na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji wynosi 1% od kwoty gwarancji,
 • gwarancja nie stanowi pomocy publicznej (de minimis).

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia oddziałów Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim.

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.