INNE USŁUGI

KARTY PŁATNICZE

Karta Płatnicza 

Karta wydawana przez Bank jest międzynarodową kartą płatniczą, którą można się posługiwać w Polsce oraz za granicą. Rodzaje kart płatniczych wydawanych przez nasz Bank dla osób fizycznych:

 

 Karta Visa Classic Debetowa

 
 

Karta umożliwia Użytkownikowi karty dokonywanie transakcji w kraju i za granicą:

 • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w jednostkach oznaczonych emblematem Visa, wyposażonych w terminale POS,
 • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem Visa,
 • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji Visa, wyposażonych w terminale POS, oznaczonych emblematem Visa,
 • sprawdzanie wysokości dostępnych środków,
 • aktywację karty za pomocą kodu aktywacyjnego PIN w bankomatach świadczących powyższe usługi,
 • płatności dokonywanych w Internecie,
 • awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą,
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty(maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki – 10 000 zł, maksymalny dzienny limit operacji płatniczych – 50 000 zł),

 

Utratę karty należy natychmiast zgłosić osobiście w każdym Oddziale Banku lub telefonicznie w Contact Center Banku pod numerem(+48) 86 215 50 50

(serwis Banku jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu)

 

Klienci banku, którzy utracą swoją kartę mogą ją również zablokować dzwoniąc pod numer (+48) 828 828 828. Numer działa przez całą dobę, zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju.

 

 

 

 

 

 

KARTOSFERA - PORTAL OBSŁUGI KART PŁATNICZNYCH

Do uzyskania dostępu do portalu niezbędne jest podanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będzie wysyłane hasło SMS do pierwszego zalogowania się.

Jednocześnie informujemy, że w celu dokonywania transakcji internetowych niezbędne jest zdefiniowanie limitu transakcji internetowych w placówce Banku lub na portalu kartosfera, obecnie limit ten jest wyzerowany!

Za pośrednictwem Portalu kartowego mogą Państwo dokonać następujących czynności:

 • aktywować posiadaną kartę
 • zastrzec posiadaną kartę
 • zmieniać kod PIN posiadanej karty
 • aktywować zabezpieczenie 3D Secure (bezpieczne transakcje internetowe za pomocą karty),
 • wyłaczyć/włączyć funkcję płatności zbliżeniowych dla posiadanej karty (o ile karta posiada funkcje zbliżeniową),
 • zmienić limity transakcyjne posiadanej karty,
 • zmienić numer telefonu na który będą przysyłane hasła SMS służące autoryzacji transakcji internetowych w sytemie 3D Secure.


W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

 • wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl
 • podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Bankiem w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego,
 • wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym,
 • ustawić nowe hasło do portalu kartosfera.pl

 

 

Ustaw kod PIN dla usługi 3D Secure

Uprzejmie przypominamy, że od stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusza modyfikację usługi 3D Secure. Obecnie funkcjonująca w naszym Banku oraz całej Grupie BPS wersja 3D Secure zostanie dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2.

Aby dokonywać płatności kartą w Internecie ustaw kod PIN dla usługi 3D Secure.

Realizacja wymogu silnego uwierzytelniania polega na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure. Poniżej zamieszczamy krótką instrukcję pokazującą jak nadać kod PIN w portalu KartoSFERA

Zaloguj się do portalu KartoSFERA i przejdź do zakładki 3D Secure.

 

Niezbędne instrukcje:

 

Nadanie PIN-u w Kartosferze

Aktywacja karty portalu Kartosfera

Pierwsze logowanie do portalu Kartosfera

 

 

NOŚNIK TRWAŁY


Udostępniliśmy system, który dzięki zastosowaniu technologii blockchain umożliwia sprawdzenie aktualności i autentyczności danego dokumentu poprzez użycie unikalnego identyfikatora udostępnionego przez Bank.

Klienci informowani są o dostarczeniu dokumentu poprzez wiadomość SMS lub e-mail. Dokumenty mogą przeglądać wszyscy Klienci, nawet jeśli zakończyli już współpracę z Bankiem Spółdzielczym Mińsku Mazowieckim.


Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim wdrożył system Trwały nośnik za pomocą, którego będą przekazywane informacje wymagane przepisami prawa - w szczególności: zmiany regulaminów, taryfy opłat i prowizji, tabele oprocentowania itp.

Trwały nośnik umożliwi przechowywanie adresowanych do Państwa wiadomości przez okres 10 lat i pozwoli na ich odtworzenie w niezmienionej postaci. Ta forma korespondencji to szybsza i sprawniejsza forma komunikacji oraz bezpieczny i łatwy dostęp do niej.

 

Pod adresem https://bsminskmaz.pl/edokumenty.html dostępne są dokumenty, o których zostali każdorazowo poinformowani Klienci Banku. Informacja o wygenerowaniu dokumentu i wystawieniu go pod wskazanym adresem jest przekazywana w wiadomości SMS lub e-mail, której nadawcą jest Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim.

Niezbędne jest uzupełnienie Państwa danych kontaktowych w dokumentacji banku oraz bieżąca ich aktualizacja (numer telefonu komórkowego lub e-mail).

 

NAKLEJKA ZBLIŻENIOWA

 

Naklejka zbliżeniowa VISA payWave to nowoczesny środek płatniczy, będący odpowiednikiem karty płatniczej. Po naklejeniu np. na telefon umożliwia dokonywanie szybkich i bezpiecznych transakcji zbliżeniowych w punktach handlowo-usługowych w kraju, za granicą oraz w internecie.

 

 


KARTA KREDYTOWA

 

 

 Karta kredytowa Visa Credit

 • nowoczesna, wygodna i bezpieczna forma dokonywania codziennych płatności
 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania
 • komfort - możesz robić zakupy na całym świecie, nawet gdy nie masz pieniędzy na koncie
 • darmowy kredyt do 51 dni
 • limit kredytowy do 20 000 PLN
 • możliwość dokonywanie przelewów z karty kredytowej
 • dokonywanie transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych - w kraju i za granicą - bez żadnych opłat
 • dokonywanie transakcji w internecie
 • brak konieczności spłaty całości zadłużenia - minimalna spłata to tylko 3% wykorzystanego limitu karty miesięcznie, nie mniej niż 40 PLN
 • możliwość sprawdzenia wysokości dostępnego limitu kredytowego w bankomacie, doładowania telefonu komórkowego
 • wygoda - automatyczne wznowienie karty
 • możliwość zamówienia dodatkowej karty dla bliskiej osoby powyżej 13 roku życia

 

 

Utratę karty należy natychmiast zgłosić osobiście w każdym Oddziale Banku lub telefonicznie w Contact Center Banku pod numerem(+48) 86 215 50 50

(serwis Banku jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu)

 

Klienci banku, którzy utracą swoją kartę mogą ją również zablokować dzwoniąc pod numer (+48) 828 828 828. Numer działa przez całą dobę, zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju.

 

 

 

RRSO na dzień 05.03.2015r. wynosi 13,6874%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę limitu w karcie kredytowej 2.000,00zł, na okres 12 miesięcy, przy założeniu, że  limit na karcie kredytowej został wykorzystany jednorazowo w dniu postawienia do dyspozycji Kredytobiorcy, a spłata zadłużenia nastąpi jednorazowo w dniu zakończenia terminu kredytu, oprocentowanie zmienne w wysokości 10,00% w stosunku rocznym. Na całkowity koszt limitu w karcie kredytowej w wysokości  254,01 zł składają się: prowizja 54,00zł, odsetki 200,01zł. Całkowita kwota kredytu wynosi 2.254,01zł.

 

PRZEKAZY DEWIZOWE

Przekaz w obrocie dewizowym to transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA zarówno przychodzący jak i wychodzący. Realizujemy przekazy w walutach: PLN, EUR, USD, GBP, CHF, RUB, AUD, CZK, DKK, JPY, CAD, NOK, SEK, HUF. Możliwość realizacji przekazu w dowolne miejsce na świecie. Ekspresowe dokonywanie przekazów w EUR i USD.

Rodzaje przekazów w obrocie dewizowym realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim:

 • polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta),
 • przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki:
  • waluta transakcji EUR,
  • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC,
  • koszty „SHA",
  • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych,
  • Bank zleceniodawcy i Bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Wykaz banków- uczestników SEPA
  • brak ograniczenia kwotowego transakcji,

 

 • Przelew regulowany - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki:
  • waluta transakcji EUR,
  • kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.000,
  • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC,
  • koszty „SHA",
  • realizacja czeków, akredytyw w obrocie dewizowym,

 

Realizowane u nas przekazy dewizowe to niskie koszty z możliwością dokonania przekazu bez wyjścia z domu dzięki bankowości internetowej.

SWIFT CODE ( BIC): POLUPLPR

W celu pobrania druku przelewu zagranicznego kliknij tutaj

 

 

CENTRALNA INFORMACJA

Centralna informacja umożliwia dostęp do informacji o rachunkach w każdym banku i SKOK-u.

 

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.