INNE USŁUGI

KARTY PŁATNICZE

Karta Płatnicza 

Karta wydawana przez Bank jest międzynarodową kartą płatniczą, którą można się posługiwać w Polsce oraz za granicą. Rodzaje kart płatniczych wydawanych przez nasz Bank dla osób fizycznych:

 Karta Visa payWave

 

 

Karta Visa payWave to wygodna i bezpieczna alternatywa dla gotówki. To połączenie karty debetowej z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych. 

Płać kartą zbliżeniową Visa payWave za zakupy do 100 zł – szybciej i bezpieczniej niż gotówką, bez użycia kodu PIN.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa, losowo wybrane przez system transakcje do tej kwoty i wszystkie powyżej 100 zł wymagają podania kodu PIN lub autoryzacji podpisem.

 

Transakcje internetowe

Od 1 lipca 2023r. Bank ma możliwość niestosowania silnego uwierzytelnienia 3DS zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych dla transakcji internetowych

Wysokość limitów do jakich nie jest stosowane uwierzytelnienie 3D-Secure

Pojedyncza transakcja internetowa

100 PLN

Suma transakcji internetowych

400 PLN

Liczba następujących po sobie transakcji internetowych

5

 

Karta umożliwia Użytkownikowi karty dokonywanie transakcji w kraju i za granicą:

 • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w jednostkach oznaczonych emblematem Visa, wyposażonych w terminale POS,
 • płatności zbliżeniowe za zakupy do 100zł bez użycia PIN-u
 • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem Visa,
 • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji Visa, wyposażonych w terminale POS, oznaczonych emblematem Visa,
 • sprawdzanie wysokości dostępnych środków,
 • aktywację karty za pomocą kodu aktywacyjnego PIN w bankomatach świadczących powyższe usługi,
 • płatności dokonywanych w Internecie,
 • awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą,
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty(maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki – 10 000 zł, maksymalny dzienny limit operacji płatniczych – 50 000 zł),

 

Utratę karty należy natychmiast zgłosić osobiście w każdym Oddziale Banku lub telefonicznie w Contact Center Banku pod numerem(+48) 86 215 50 50

(serwis Banku jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu)

 

Klienci banku, którzy utracą swoją kartę mogą ją również zablokować dzwoniąc pod numer (+48) 828 828 828. Numer działa przez całą dobę, zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju.

 

 

 

 

 

 

KARTOSFERA - PORTAL OBSŁUGI KART PŁATNICZNYCH

Do uzyskania dostępu do portalu niezbędne jest podanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będzie wysyłane hasło SMS do pierwszego zalogowania się.

Jednocześnie informujemy, że w celu dokonywania transakcji internetowych niezbędne jest zdefiniowanie limitu transakcji internetowych w placówce Banku lub na portalu kartosfera, obecnie limit ten jest wyzerowany!

Za pośrednictwem Portalu kartowego mogą Państwo dokonać następujących czynności:

 • aktywować posiadaną kartę
 • zastrzec posiadaną kartę
 • zmieniać kod PIN posiadanej karty
 • aktywować zabezpieczenie 3D Secure (bezpieczne transakcje internetowe za pomocą karty),
 • wyłaczyć/włączyć funkcję płatności zbliżeniowych dla posiadanej karty (o ile karta posiada funkcje zbliżeniową),
 • zmienić limity transakcyjne posiadanej karty,
 • zmienić numer telefonu na który będą przysyłane hasła SMS służące autoryzacji transakcji internetowych w sytemie 3D Secure.


W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

 • wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl
 • podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Bankiem w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego,
 • wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym,
 • ustawić nowe hasło do portalu kartosfera.pl

 

 

Ustaw kod PIN dla usługi 3D Secure

Uprzejmie przypominamy, że od stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusza modyfikację usługi 3D Secure. Obecnie funkcjonująca w naszym Banku oraz całej Grupie BPS wersja 3D Secure zostanie dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2.

Aby dokonywać płatności kartą w Internecie ustaw kod PIN dla usługi 3D Secure.

Realizacja wymogu silnego uwierzytelniania polega na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure. Poniżej zamieszczamy krótką instrukcję pokazującą jak nadać kod PIN w portalu KartoSFERA

Zaloguj się do portalu KartoSFERA i przejdź do zakładki 3D Secure.

 

Niezbędne instrukcje:

 

Nadanie PIN-u w Kartosferze

Aktywacja karty portalu Kartosfera

Pierwsze logowanie do portalu Kartosfera

 

 

NAKLEJKA ZBLIŻENIOWA

 

Naklejka zbliżeniowa VISA payWave to nowoczesny środek płatniczy, będący odpowiednikiem karty płatniczej. Po naklejeniu np. na telefon umożliwia dokonywanie szybkich i bezpiecznych transakcji zbliżeniowych w punktach handlowo-usługowych w kraju, za granicą oraz w internecie.

KARTA KREDYTOWA

Transakcje internetowe

Od 1 lipca 2023r. Bank ma możliwość niestosowania silnego uwierzytelnienia 3DS zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych dla transakcji internetowych

Wysokość limitów do jakich nie jest stosowane uwierzytelnienie 3D-Secure

Pojedyncza transakcja internetowa

100 PLN

Suma transakcji internetowych

400 PLN

Liczba następujących po sobie transakcji internetowych

5

 

Karta kredytowa Visa Credit

 • nowoczesna, wygodna i bezpieczna forma dokonywania codziennych płatności
 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania
 • komfort - możesz robić zakupy na całym świecie, nawet gdy nie masz pieniędzy na koncie
 • darmowy kredyt do 51 dni
 • limit kredytowy do 20 000 PLN
 • możliwość dokonywanie przelewów z karty kredytowej
 • dokonywanie transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych - w kraju i za granicą - bez żadnych opłat
 • dokonywanie transakcji w internecie
 • brak konieczności spłaty całości zadłużenia - minimalna spłata to tylko 3% wykorzystanego limitu karty miesięcznie, nie mniej niż 40 PLN
 • możliwość sprawdzenia wysokości dostępnego limitu kredytowego w bankomacie, doładowania telefonu komórkowego
 • wygoda - automatyczne wznowienie karty
 • możliwość zamówienia dodatkowej karty dla bliskiej osoby powyżej 13 roku życia

 

 

Utratę karty należy natychmiast zgłosić osobiście w każdym Oddziale Banku lub telefonicznie w Contact Center Banku pod numerem(+48) 86 215 50 50

(serwis Banku jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu)

 

Klienci banku, którzy utracą swoją kartę mogą ją również zablokować dzwoniąc pod numer (+48) 828 828 828. Numer działa przez całą dobę, zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju.

 

 

 

RRSO na dzień 05.03.2015r. wynosi 13,6874%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę limitu w karcie kredytowej 2.000,00zł, na okres 12 miesięcy, przy założeniu, że  limit na karcie kredytowej został wykorzystany jednorazowo w dniu postawienia do dyspozycji Kredytobiorcy, a spłata zadłużenia nastąpi jednorazowo w dniu zakończenia terminu kredytu, oprocentowanie zmienne w wysokości 10,00% w stosunku rocznym. Na całkowity koszt limitu w karcie kredytowej w wysokości  254,01 zł składają się: prowizja 54,00zł, odsetki 200,01zł. Całkowita kwota kredytu wynosi 2.254,01zł.