INNE USŁUGI

NOŚNIK TRWAŁY


Udostępniliśmy system, który dzięki zastosowaniu technologii blockchain umożliwia sprawdzenie aktualności i autentyczności danego dokumentu poprzez użycie unikalnego identyfikatora udostępnionego przez Bank.

Klienci informowani są o dostarczeniu dokumentu poprzez wiadomość SMS lub e-mail. Dokumenty mogą przeglądać wszyscy Klienci, nawet jeśli zakończyli już współpracę z Bankiem Spółdzielczym Mińsku Mazowieckim.


Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim wdrożył system Trwały nośnik za pomocą, którego będą przekazywane informacje wymagane przepisami prawa - w szczególności: zmiany regulaminów, taryfy opłat i prowizji, tabele oprocentowania itp.

Trwały nośnik umożliwi przechowywanie adresowanych do Państwa wiadomości przez okres 10 lat i pozwoli na ich odtworzenie w niezmienionej postaci. Ta forma korespondencji to szybsza i sprawniejsza forma komunikacji oraz bezpieczny i łatwy dostęp do niej.

 

Pod adresem https://bsminskmaz.pl/edokumenty.html dostępne są dokumenty, o których zostali każdorazowo poinformowani Klienci Banku. Informacja o wygenerowaniu dokumentu i wystawieniu go pod wskazanym adresem jest przekazywana w wiadomości SMS lub e-mail, której nadawcą jest Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim.

Niezbędne jest uzupełnienie Państwa danych kontaktowych w dokumentacji banku oraz bieżąca ich aktualizacja (numer telefonu komórkowego lub e-mail).

 

KARTY PŁATNICZE

Karta Visa Business Debetowa  

Karta wydawana przez Bank jest międzynarodową kartą płatniczą, którą można się posługiwać w Polsce oraz za granicą.(kliknij aby pobrać wniosek)

  

 Karta Visa Business Debetowa

 

 

 

 

Karta umożliwia Użytkownikowi karty dokonywanie transakcji w kraju i za granicą:

 • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w jednostkach oznaczonych emblematem Visa, wyposażonych w terminale POS,
 • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem Visa,
 • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji Visa, wyposażonych w terminale POS, oznaczonych emblematem Visa,
 • płatności dokonywanych w Internecie,
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty (maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki – 30 000 zł, maksymalny dzienny liit operacji płatniczych – 50 000 zł)

 

Użytkownik karty autoryzuje transakcję płatniczą poprzez:

 • złożenie podpisu na dowodzie dokonania transakcji u niektórych akceptantów oraz w niektórych oddziałach lub placówkach banków,
 • wprowadzenie kodu identyfikacyjnego (PIN) - u akceptantów, w bankomatach oraz oddziałach banków,
 • podanie numeru karty oraz daty jej ważności i opcjonalnie kodu CVV2/CVC2 - w przypadku zamówień pocztowych, telefonicznych i internetowych,

 

Utratę karty należy natychmiast zgłosić osobiście w każdym Oddziale Banku lub telefonicznie w Contact Center Banku pod numerem (+48) 86 215 50 50

(serwis Banku jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu)

 


 

Klienci banku, którzy utracą swoją kartę mogą ją również zablokować dzwoniąc pod numer (+48) 828 828 828. Numer działa przez całą dobę, zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju.

 


 

PRZEKAZY DEWIZOWE

Przekaz w obrocie dewizowym to transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA zarówno przychodzący jak i wychodzący. Realizujemy przekazy w walutach: PLN, EUR, USD, GBP, CHF, RUB, AUD, CZK, DKK, JPY, CAD, NOK, SEK, HUF. Możliwość realizacji przekazu w dowolne miejsce na świecie. Ekspresowe dokonywanie przekazów w EUR i USD.

Rodzaje przekazów w obrocie dewizowym realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim:

 • polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta),
 • przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki:
  • waluta transakcji EUR,
  • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC,
  • koszty „SHA",
  • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
  • Bank zleceniodawcy i Bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Wykaz banków- uczestników SEPA 
  • brak ograniczenia kwotowego transakcji,

 

 • Przelew regulowany - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki:
  • waluta transakcji EUR,
  • kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.000,
  • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC,
  • koszty „SHA",
  • realizacja czeków, akredytyw w obrocie dewizowym,

 

Realizowane u nas przekazy dewizowe to niskie koszty z możliwością dokonania przekazu bez wyjścia z domu dzięki bankowości internetowej.

SWIFT CODE ( BIC): POLUPLPR

 

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.