PROGRAM 800+, 300+

Program Rodzina 800+

„O Programie 800+”

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 do 800 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r.

ZUS poinformuje o nowej wysokości świadczenia do wypłaty na Platformie Usług Elektronicznych(PUE) ZUS.

Więcej informacji na www.zus.pl (https://www.zus.pl/-/800-od-stycznia-2024-r.-bez-dodatkowych-wniosk%C3%B3w?redirect=%2F).”

 

- Opis Programu      
Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia. 

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

 

- Rola Banku

- Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim umożliwi Ci złożenie Wniosku Rodzina 800+ online w systemie Internet Banking.      
W odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu.  


Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie będzie możliwe.         
- Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.     
- Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

- Proces otrzymania świadczenia - schemat graficzny z treściami:

- Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim: Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie Internet Banking.
- Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemy Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.   
 - Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+.

- Informacje o programie Rodzina 500+ są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  (link)

Sekcja „Jak wypełnić Wniosek Rodzina 500+ w systemie Internet Banking?”

- Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej Internet Banking.          
- Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu Internet Banking. 
Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.      
- Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (link).
- Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).  
- Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2,3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń pozostałych członków rodziny.     
- W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  (link) lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.


- Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku: 
            - „Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
            - „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
            - „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia.
                 Wyślij wniosek jeszcze raz.         


- Informacje dotyczące załączników:

- Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.  
- Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.           
- Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.   
- Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku. 
- Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

Sekcja „Obsługa wniosku”

1.Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim.: Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie Internet Banking

Krok 1: Zaloguj się do systemu Internet Banking i przejdź do Wniosku Rodzina 500+ .          
Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych z systemu Internet Banking, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Zmień dane w razie potrzeby.           
Krok 2: Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu.
Krok 3: Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia.

Pamiętaj:
           
- Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w systemie Internet Banking, złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w systemie Internet Banking  w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w systemie Internet Banking oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.          
- Czas trwania sesji online w systemie Internet Banking ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas 20 minut, nastąpi wylogowanie z systemu Internet Banking, a zmiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.    
- Poprawnie wypełniony wniosek online w systemie Internet Banking będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.  
- Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres
   e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.
- W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarta są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.         
- Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia, Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola  Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez system Internet Banking  do Organu prowadzącego w gminie.    
- Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.

2.  Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia, Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku

- Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
- Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo500plus@mrpips.gov.pl.
- Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w systemie Internet Banking.      
- Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w systemie Internet Banking, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

3. Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+.   
- Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.    
- Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

 

Sekcja „Reklamacje”

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

- w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim– jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej, etapu rejestracji wniosku w systemie Internet Banking oraz jego wysłania;

- do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

- Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami.

 


 
wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.