RACHUNKI

Mieszkaniowe rachunki powiernicze

Mieszkaniowy rachunek powierniczy prowadzony jest dla deweloperów (Powierników) w celu obsługi konkretnego przedsięwzięcia deweloperskiego. Do jego prowadzenia mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. nr 232, poz. 1377). Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim prowadzi dwa rodzaje rachunków: zamknięty lub otwarty. 

 

Korzyści dla dewelopera

  • umożliwia deweloperowi spełnienie ustawowych wymogów;
  • zwiększa wiarygodność dewelopera na rynku;
  • pełna kontrola wpłat nabywców (Powierzających) dokonywanych na rachunek powierniczy na podstawie wyodrębnionej ewidencji.

 

Korzyści dla nabywcy

  • zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego;
  • zwiększa bezpieczeństwo środków pieniężnych nabywcy wpłacanych na podstawie umowy deweloperskiej na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego poprzez pełną kontrolę wypłat z rachunku przez bank.

 

Środki zgromadzone na rachunku powierniczym wyłączone są:

  • z postępowania egzekucyjnego skierowanego przeciwko deweloperowi;
  • z masy upadłościowej – w razie ogłoszenia upadłości dewelopera;
  • z masy spadkowej – w przypadku śmierci dewelopera.