KREDYT PŁYNNOŚCIOWY

KREDYT NA UTRZYMANIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PRZEZ PRODUCENTÓW ROLNYCH (LINIA UP)
 
 
Kredyt przeznaczony dla producentów rolnych, którzy chcą ograniczyć ryzyko ewentualnej utraty płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
 
• oprocentowanie kredytu: stopa referencyjna WIBOR 3M +  marża 3% 
oprocentowanie płacone przez Klienta – 2% przez cały okres kredytowania – do czasu wyczerpania ustalonej kwoty pomocy, 
w pozostałej części  oprocentowanie należne bankowi płacone przez ARiMR 
• prowizja 0,5 %
• kwota kredytu: nawet do 400 tys. zł
• Wkład własny: BRAK
• termin udzielania kredytu płynnościowego - do dnia 31 grudnia 2023 r.
• okres kredytowania do 60 miesięcy 
• Karencja w spłacie kapitału - do 2 lat
• Zabezpieczenie kredytu: do zabezpieczenia kredytu mogą być wykorzystane wszystkie rodzaje zabezpieczeń stosowane w Banku.
 
 
Kwota kredytu możliwa do uzyskania:
 
• gospodarstwa do 50 ha użytków rolnych – kredyt w wysokości do 100 tys. zł;
• gospodarstwa powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych – do 200 tys. zł;
• powyżej 100 ha użytków rolnych – do 400 tys. zł;
 
Przy ustalaniu kwoty kredytu nie uwzględnia się udzielonych producentowi rolnemu kwot innych kredytów preferencyjnych z innych linii kredytowych.
Suma kwot udzielonych kredytów z linii UP nie może przekroczyć kwot możliwych do uzyskania. 
 
Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania/poprawy płynności finansowej poprzez zakup m.in.:
• kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
• nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych zwierząt gospodarskich,
• paliwa na cele rolnicze,
• inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
• matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
• materiałów opałowych do ogrzewana szklarni i tuneli,
• pasz objętościowych,
 
Kredyt nie może zostać udzielony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowalne w ramach działań PROW 2014-2020.
 
 
 
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.