PROGRAM 500+, 300+

Dobry Start 300+

Program Dobry Start – wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny

 

Kogo dotyczy

Możesz raz w roku otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka, bez względu na dochód rodziny, jeśli jesteś rodzicem ucznia:

  • w wieku do 20 lat,
  • w wieku do 24 lat (w przypadku ucznia z niepełnosprawnością).

Kto może złożyć wniosek o świadczenie przez bankowość elektroniczną

  • rodzic,
  • jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem,
  • jeśli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, to świadczenie otrzyma ten, kto pierwszy złoży wniosek,
  • gdy drugi rodzic złoży wniosek o świadczenie po innym rodzicu, ZUS ustali, kto sprawuje opiekę na dzieckiem,

Co zrobić, aby otrzymać wsparcie

Aby otrzymać wsparcie, złóż wniosek przez bankowość elektroniczną/portal Emp@tia.

Jak złożyć wniosek

Wniosek możesz złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.

Ważne

Jeśli złożysz wniosek za pomocą bankowości elektronicznej/portalu Emp@tia, to ZUS sprawdzi, czy masz profil na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, czyli w systemie informatycznym ZUS, za pośrednictwem którego można załatwiać sprawy w ZUS przez internet – bez wychodzenia z domu. Jeśli nie – Zakład założy Ci taki profil. Potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku. Natomiast na numer telefonu z wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS.

Jak otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku

Jeśli złożyłeś wniosek przez bankowość elektroniczną albo portal Emp@tia, to urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku. Wiadomość zostanie wysłana z adresu noreply@zus.pl.

Informacja o tym, że złożyłeś wniosek, pojawi się na Twoim profilu na PUE ZUS w zakładce [Ubezpieczony] lub [Świadczeniobiorca] –> [Dobry start] –> [Szczegóły Twoich wniosków] po przetworzeniu wniosku – może to trwać do 48 godzin.

 

Jeśli złożyłeś wniosek przez PUE ZUS, masz go w zakładce [Dokumenty i wiadomości] –> [Dokumenty wysłane]. 

Kiedy złożyć wniosek

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 r.

Jakie wsparcie otrzymasz

Program Dobry Start to 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny. Pieniądze otrzymasz na rachunek bankowy, który wskażesz we wniosku. Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków.

Kiedy otrzymasz wsparcie

Jeśli złożysz wniosek do końca sierpnia, pieniądze otrzymasz najpóźniej 30 września 2022 r.

Jeśli wniosek złożysz później, ZUS wypłaci świadczenie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Gdzie znajdziesz informacje o wniosku złożonym przez bankowość elektroniczną/portal Emp@tia

Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdziesz na PUE ZUS  (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje dot. świadczenia w kontekście dziecka, którego dotyczył wniosek) – zaloguj się na swój profil na portalu PUE ZUS i przejdź do zakładki [Ubezpieczony] lub [Świadczeniobiorca], a następnie wybierz [Dobry start] – [Szczegóły Twoich wniosków].

Jak otrzymasz informację o przyznaniu świadczenia

Informację o przyznaniu świadczenia znajdziesz w skrzynce odbiorczej na Twoim profilu na PUE ZUS. Informację o tym otrzymasz także mailem na adres, który podasz we wniosku. O przyznaniu świadczenia na każde dziecko otrzymasz oddzielną informację.

Jeśli świadczenie Ci nie przysługuje, ZUS wyda decyzję odmowną w Twojej sprawie. Decyzję otrzymasz elektronicznie na PUE ZUS. Informację o tym, że na Twoim profilu na PUE ZUS jest decyzja, otrzymasz na adres mailowy, a także na numer telefonu, które podasz we wniosku.

Jeśli złożysz wniosek przez bankowość elektroniczną/portal Emp@tia i chcesz:

  • skorygować wniosek – złóż elektronicznie nowy wniosek o świadczenie dobry start z prawidłowymi danymi
  • dołączyć załącznik do wysłanego wniosku – zaloguj się na swój profil na portalu PUE ZUS i skorzystaj z funkcji [Uzupełnij wniosek], która dostępna jest na portalu w zakładce [Dobry start] – [Szczegóły Twoich wniosków].

Ważne

Na portalu PUE ZUS znajdzie się cała korespondencja z ZUS w sprawie Twojego wniosku o świadczenie 300+ (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

Gdzie otrzymasz pomoc

 

 

Program Rodzina 500+

„O Programie 500+”

- Opis Programu      
Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia. 

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

 

- Rola Banku

- Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim umożliwi Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie Internet Banking.      
W odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu.  


Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie będzie możliwe.         
- Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.     
- Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

- Proces otrzymania świadczenia - schemat graficzny z treściami:

- Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim: Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie Internet Banking.
- Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemy Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.   
 - Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+.

- Informacje o programie Rodzina 500+ są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  (link)

Sekcja „Jak wypełnić Wniosek Rodzina 500+ w systemie Internet Banking?”

- Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej Internet Banking.          
- Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu Internet Banking. 
Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.      
- Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (link).
- Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).  
- Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2,3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń pozostałych członków rodziny.     
- W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  (link) lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.


- Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku: 
            - „Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
            - „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
            - „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia.
                 Wyślij wniosek jeszcze raz.         


- Informacje dotyczące załączników:

- Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.  
- Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.           
- Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.   
- Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku. 
- Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

Sekcja „Obsługa wniosku”

1.Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim.: Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie Internet Banking

Krok 1: Zaloguj się do systemu Internet Banking i przejdź do Wniosku Rodzina 500+ .          
Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych z systemu Internet Banking, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Zmień dane w razie potrzeby.           
Krok 2: Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu.
Krok 3: Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia.

Pamiętaj:
           
- Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w systemie Internet Banking, złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w systemie Internet Banking  w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w systemie Internet Banking oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.          
- Czas trwania sesji online w systemie Internet Banking ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas 20 minut, nastąpi wylogowanie z systemu Internet Banking, a zmiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.    
- Poprawnie wypełniony wniosek online w systemie Internet Banking będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.  
- Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres
   e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.
- W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarta są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.         
- Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia, Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola  Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez system Internet Banking  do Organu prowadzącego w gminie.    
- Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.

2.  Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia, Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku

- Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
- Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo500plus@mrpips.gov.pl.
- Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w systemie Internet Banking.      
- Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w systemie Internet Banking, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

3. Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+.   
- Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.    
- Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

 

Sekcja „Reklamacje”

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

- w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim– jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej, etapu rejestracji wniosku w systemie Internet Banking oraz jego wysłania;

- do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

- Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami.

 


 
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.