Aktualności

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Banku, zwołuje w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 10.00  Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim. Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Domu Weselnym „ESTA” w Mińsku Mazowieckim przy ul. Przemysłowej 8.

Zgodnie z § 23 ust.4 Statutu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim w przypadku braku kworum w pierwszym terminie ustala się drugi termin Zebrania w tym samym miejscu w dniu 23 czerwca 2022r. o godz. 10.30. W drugim terminie Zebranie będzie mogło obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Członków Prezydium.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim w dniu 23 czerwca 2022r.” – Uchwała Nr 1/ZP/2022.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim obradującego w dniu 23 czerwca 2022 roku” –Uchwała
  Nr 2/ZP/2022.
 5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. dokonania oceny odpowiedniości.
 7. Stwierdzenia prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia wniosków z wystąpienia polustracyjnego w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim – Uchwała nr 3/ZP/2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki oceny odpowiedniości członków organów Banku w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim”,  – Uchwała Nr 4/ZP/2022.
 11. Przekazanie formularzy dotyczących oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w celu dokonania oceny wtórnej indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu wyborów Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim”- Uchwała nr 5/ZP/2022
 13. Zgłoszenie Kandydatów do składu Rady Nadzorczej.
 14. Wypełnienie i przekazanie formularzy dotyczących oceny odpowiedniości Kandydatów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim w celu weryfikacji przez Komisję ds. dokonania oceny odpowiedniości.
 15. Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2021 r.”
 16. Przedstawienie sporządzonego przez Zarząd „Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2021 r.” i wykonania uchwał z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
 17. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim  za 2021 r.  wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.
 18. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim.
 19. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. Przyjęcie sprawozdania Komisji ds. dokonania oceny odpowiedniości wtórnej indywidualnej  członków Rady Nadzorczej – Uchwała 6/ZP/2022,
 2. Przyjęcie sprawozdania Komisji ds. dokonania oceny odpowiedniości wtórnej zbiorowej członków Rady Nadzorczej – Uchwała 7/ZP/2022,
 3. przyjęcia sprawozdania Komisji ds. dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej Kandydatów do Rady Nadzorczej  –  Uchwała Nr  8/ZP/2022,
 4. wyboru Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim - Uchwała Nr 9/ZP/2022,
 5. przyjęcia sprawozdania Komisji ds. dokonania oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej – Uchwała Nr 10/ZP/2022,
 6. zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2021 r.”,- Uchwała Nr 11/ZP/2022,
 7. zatwierdzenia sporządzonego przez  Zarząd „Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2021 r.” – Uchwała Nr 12/ZP/2022,
 8. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2021 r. –  Uchwała Nr 13/ZP/2022,
 9. podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2021 r.-  Uchwała Nr 14/ZP/2022,
 10. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego  w Mińsku Mazowieckim Panu Jackowi Lipcowi za 2021 rok– Uchwała Nr 15/ZP/2022,
 11. udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego  w Mińsku Mazowieckim Pani Agacie Kubickiej za 2021 rok– Uchwała Nr 16/ZP/2022,
 12. udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego  w Mińsku Mazowieckim Pani Elizie Mashaley za 2021 rok – Uchwała Nr 17/ZP/2022,
 13. wyboru Przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie - Uchwała Nr 18/ZP/2022.
 1. Dyskusja i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie § 23 ust. 4 pkt. 1-4 Statutu:

Roczne sprawozdanie finansowe Banku za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli, oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w Placówkach Banku.

 

Z poważaniem

 

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Mińsku Mazowieckim

 

wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.