• RACHUNKI
 • LOKATY
 • KREDYTY
 • BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
 • INNE USŁUGI
 • DO POBRANIA
 • RACHUNKI
 • LOKATY
 • KREDYTY
 • BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
 • INNE USŁUGI
 • DO POBRANIA
 • TARCZA FINANSOWA PFR
 • RACHUNKI
 • LOKATY
 • KREDYTY
 • BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
 • INNE USŁUGI
 • DO POBRANIA
 • PSD2


  WAŻNY KOMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

   

   

  Do dnia 14 września 2019r. w bankowości internetowej wprowadzone zostanie tzw. silne uwierzytelnienie Użytkownika, polegające na:

   

  1.     ZMIANIE SPOSOBU LOGOWANIA

   

  Wdrożony zostanie dwuetapowy proces weryfikacji tożsamości Użytkownika przed zalogowaniem do systemu:

   

   

  Pierwszy etap

   

   

  należy wpisać Login i Hasło (tak jak dotychczas)

   

  Drugi etap

  należy wpisać Hasło SMS (nowy sposób). Hasło zostanie wysłane na numer telefonu komórkowego, wskazanego w placówce banku.    

   

  2.     WYCOFANIU LIST HASEŁ JEDNORAZOWYCH

   

  Nastąpi konieczność autoryzacji transakcji przy użyciu hasła SMS. W celu zmiany metody autoryzacji w Internet Bankingu z listy haseł jednorazowych na kod SMS należy odwiedzić najbliższy oddział Naszego Banku lub dokonać samodzielnie zmiany autoryzacji w interfejsie Internet Bankingu. Instrukcja do zmiany autoryzacji:

  Ustawienia => Bezpieczeństwo=>Sposób autoryzacji operacji =>Zmień => Hasła SMS.

  Uwaga: Samodzielna zmiana autoryzacji jest możliwa, jeżeli w Banku został podany numer komórkowy, na który mają być przesyłane hasła SMS.

   

  Powyższe zmiany są wynikiem wdrożenia dyrektywy unijnej PSD2 i wynikających z niej obowiązków nałożonych Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. Z 2018r., poz. 1075). Celem zmian jest zwiększenie ochrony środków znajdujących się na rachunkach bankowych.

   

  W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z pracownikami placówek bankowych obsługujących Państwa rachunki.

   

  ==========================================================================================

   RAPORT DOSTĘPNOŚCI USŁUGI

   

  Za okres 14.09. - 13.12.2019 r.  

  API PSD2

  Bankowość internetowa

  Dostępność (%)

  Niedostępność (%)

  Dostępność (%)

  Niedostępność (%)

  99,91

  0,09

  99,41

  0,59

   

  Za okres 14.12.2019 r. - 13.03.2020 r.

  API PSD2

  Bankowość internetowa

  Dostępność (%)

  Niedostępność (%)

  Dostępność (%)

  Niedostępność (%)

  100,00

  0,00

  99,55

  0,45